Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής κτίστηκε το 1728, όπως μαρτυρείται από μία πλάκα η οποία υπάρχει στο εσωτερικό της εκκλησίας. Στην πλάκα αυτή, εκτός από την χρονολογία ανέγερσής της αναγράφεται και το όνομα του δωρητή της, κάποιου με το όνομα Χριστοδουλής. 

Στην οροφή της εκκλησίας διακρίνονται 22 πιάτα (κούπες), όπου σύμφωνα με την παράδοση το κάθε πιάτο αντιπροσωπεύει μία χριστιανική οικογένεια. Για το λόγο αυτό πιστεύεται ότι στο χωριό υπήρχαν 22 χριστιανικές οικογένειες, οι οποίες ζούσαν πολύ κοντά στην εκκλησία.

Η Αγία Παρασκευή θεωρείται από την Εκκλησία ως η προστάτιδα των ματιών. Πολλοί κάτοικοι του χωριού αλλά και ξένοι πιστοί, οι οποίοι αντιμετώπιζαν παθήσεις στα μάτια ή ακόμη μερική ή/και ολική τύφλωση, κατέφευγαν στην εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής προσφέροντας τάματα, σταύρωναν τα μάτια τους με λάδι και θεραπεύονταν.

Η μνήμη της Αγίας Παρασκευής εορτάζεται στις 26 Ιουλίου.

Απολυτίκιον Αγίας Παρασκευής - Ἦχος α’.
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον,
ἐργασαμένη φερώνυμε,
τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι,
Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα,
καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Πηγή: Κυριάκος Βορκάς, Επίτιμος Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αποστόλου Βαρνάβα