Το παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ανεγέρθηκε πριν 25 χρόνια με δαπάνες του ζεύγους Ομήρου και Αναστασίας, κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας. 

Το ζεύγος αντιμετώπιζε προβλήματα γονιμότητας επί δώδεκα χρόνια. Έτσι, αποφάσισαν να ταξιδέψουν μέχρι την Ελλάδα και να προσευχηθούν στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου να τους χαρίσει ένα παιδί. Με την επιστροφή τους στην Κύπρο άρχισαν αμέσως την οικοδόμηση του παρεκκλησιού στον Μαθιάτη ενώ, η κυρία Αναστασία λίγους μήνες μετά έμεινε έγκυος. Με το άκουσμα του θαύματος αυτού πολλά ζεύγη, από όλη την Κύπρο, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας και εγκυμονούσε με επαπειλούμενη εγκυμοσύνη προσέρχονται στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου για να προσευχηθούν και να αποκτήσουν παιδί.

Το παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στον Μαθιάτη είναι η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε στην Κύπρο αφιερωμένη στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.

Η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου γιορτάζει στις 28 Ιουλίου και αρκετοί προσκυνητές από όλη την ελεύθερη Κύπρο προσέρχονται στην πανήγυρη.

Ἀπολυτίκιον Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Βασιλείας γήινους πάλαι οὐκ ἔτυχες,
ἀλλ’ ἀφθάρτων στεφάνων νῦν σέ ἠξίωσεν,
ὁ Νυμφίος σου Χριστός ὁ ὡραιότατος ὤ καθιέρωσας σαυτήν,
ὅλη καρδία καί ψυχή,
Εἰρήνη Ὁσία Μῆτερ, 
Χρυσοβαλάντου ἡ δόξα,
ἠμῶν δέ προσφυγή καί βοήθεια.

Πηγή: Κυριάκος Βορκάς, Επίτιμος Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αποστόλου Βαρνάβα