Ο Μαθιάτης, από το 1946 έως 1960, ακολούθησε ανοδική πληθυσμιακή πορεία. Το 1982 σημείωσε μια μικρή μείωση. Στις μέρες μας, παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού, συγκεκριμένα, από την τελευταία απογραφή του 2001 που το χωριό αριθμούσε 581 κατοίκους, σήμερα αριθμεί 856 κατοίκους. Πιο κάτω παρουσιάζεται η πληθυσμιακή πορεία του χωριού από το 1946 έως σήμερα.

Χρονολογία Πληθυσμός
1946 331
1960 409
1982 390
1992 496
2001 581
2012 856