Για την ονομασία της κοινότητας υπάρχουν τέσσερις εκδοχές:

1. Η πρώτη εκδοχή αναφέρει ότι στο χωριό, τα παλιά χρόνια, οι κάτοικοι καλλιεργούσαν πολλά αμπέλια. Οι κάτοικοι έπιναν πολύ κρασί και μεθούσαν. Από το μεθώ-Μεθιώτης προέκυψε το «Μαθιάτης». 
2. Μια δεύτερη εκδοχή μας λέει ότι κάποτε στο χωριό υπήρχε μια μεγάλη περίοδος ανομβρίας και τα σπαρτά έμειναν πολύ μικρά. Οι άνθρωποι τότε αναγκάστηκαν να τα μαδούν με τα χέρια τους. Από το «μαδώ» προήλθε το Μαθώ και αργότερα το «Μαθιάτης».
3. Μια τρίτη εκδοχή αναφέρει ότι κάποτε στο χωριό κατοίκησε ένας άρχοντας που το όνομά του ήταν «Μαθιούς». Από αυτόν το χωριό πήρε το όνομα «Μαθιάτης».
4. Η τέταρτη και η τελευταία εκδοχή αναφέρει ότι οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν στο χωριό κατάγονταν από το χωριό "Αμαθκιές" της Τηλλυρίας. Η περιοχή ονομάστηκε αρχικά Αμμαθκιώτης και ύστερα Μαθιάτης.