Έθιμα των Φώτων 

Την ημέρα των Φώτων οι νοικοκυρές φτιάχνουν μέχρι και σήμερα «ξεροτίανα» (λουκουμάδες), για να φάνε μαζί με τις οικογένειες τους. Ακολούθως ρίχνουν στα δώματα (στέγες των σπιτιών) ξεροτίανα, λούντζες και λουκάνικα για να φάνε οι «σκαλαπούνταροι» (καλικάτζαροι) και να φύγουν. 

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, μετά το τέλος της λειτουργίας, ο Ιερέας του χωριού γύριζε σ’ όλα τα σπίτια και «καλάντιζε» (ράντιζε με Αγίασμα), συνοδευόμενος από ένα παιδί που κρατούσε τον κουβά με το Αγίασμα και ένα παιδί που κρατούσε τον Φανό, μεταφέροντας έτσι το Θείο Φως στο κάθε σπίτι.