Τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού είναι τα γνωρίσματα εκείνα που συνθέτουν την φυσιογνωμία του τόπου του. Είναι τα στοιχεία που αποτελούν τις ρίζες του και τους αδιάρρηκτους δεσμούς του με την πατρική γη και τους προγόνους του.

Κάθε τι που γιορτάζουμε δεν είναι «από συνήθεια», αλλά κάτι κρύβει. Κάτι έχει να μας πει.

Τα ήθη και τα έθιμα μας, είναι το μόνο που θα μείνει πάντοτε αναλλοίωτο στη μνήμη μας. Από τον παππού στον εγγονό, μερικά από αυτά συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Αυτά που χάθηκαν στο χρόνο, θα μένουν πάντοτε στην σκέψη μας, σαν μια γλυκιά ανάμνηση από τα παλιά.